Описание на проекта

”Можете ли да поставите едно яйце право?” попитал Колумб своите опоненти. Дълго време те се опитвали, но яйцето все се катурвало, докато накрая изнервени отвърнали – „А ти можеш ли?” Колумб взел яйцето, чукнал го леко в плоскостта на масата и то застанало право. Всички възкликнали : „Е, така всеки може!” „Да, отвърнал Колумб, всеки може, но важното е да се сетиш”.

Създаване на оригинални сценарии
Създаване на корпоративна визия

НАЧАЛО