Описание на проекта

„Не на думи да гледаме, а на дела” – В.Левски

Ние не обещаваме големи неща. Ние правим големи неща, защото знаем, че в страната на обещанията човек може да умре от глад.

Телевизионна реклама
Музикални клипове
Корпоративни филми
Документални филми
Композитинг
Игрални филми

АДАПТАЦИИ

КЛИПОВЕ

НАЧАЛО